Now loading.
Please wait.Projekt 1.3 - ogłoszenia 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
na dostawę aparatury naukowo-badawczej i wyposażenia
do Ośrodka Badawczo-Rozwojowego EDUKACJA 3.0

4 sierpnia 2017

Informujemy że w dniu 4 sierpnia 2017 roku rozstrzygniete zostało postępowanie na dostawę aparatury naukowo-badawczej i wyposażenia do Ośrodka Badawczo-Rozwojowego EDUKACJA 3.0. Wszystkim oferentom dziękujemy za udział w postepowaniu.

Dokumenty do pobrania:

- Ogłoszenie wyników postępowania. (Wersja PDF)

3 lipca 2017

Informujemy że w związku realizacją projektu "Utworzenie Ośrodka Badawczo-Rozwojowego  EDUKACJA 3.0" ogłaszamy zapytanie ofertowe, którego przedmiotem zamówienia są dostawy aparatury naukowo-badawczej i wyposażenia do Ośrodka Badawczo-Rozwojowego EDUKACJA 3.0. Przedmiot zamówienia składa się z dziewięciu niezależnych części.

Dokumenty do pobrania (wersja z dn. 03.07.2017):

- Zapytanie ofertowe z dnia 3 lipca 2017. (Wersja PDF)

- Załącznik do zapytania ofertowego nr 1A - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - sprzęt informatyczny. (Wersja PDF)

- Załącznik do zapytania ofertowego nr 1B - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - sprzęt do rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości. (Wersja PDF)

- Załącznik do zapytania ofertowego nr 1C - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - pomoce edukacyjne. (Wersja PDF)

- Załącznik do zapytania ofertowego nr 1D - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – meble. (Wersja PDF)

- Załącznik do zapytania ofertowego nr 1E - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – sprzęt multimedialny. (Wersja PDF)

- Załącznik do zapytania ofertowego nr 1F - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – sprzęt do prototypowania. (Wersja PDF)

- Załącznik do zapytania ofertowego nr 1G - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – urządzenia do eyetrackingu. (Wersja PDF)

- Załącznik do zapytania ofertowego nr 1H - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – sprzęt sieciowy. (Wersja PDF)

- Załącznik do zapytania ofertowego nr 1I - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – urządzenia biurowe. (Wersja PDF)

- Załącznik do zapytania ofertowego nr 2 - Formularz ofertowy. (Wersja PDF, Wersja edytowalna DOCX)

- Załącznik do zapytania ofertowego nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków. (Wersja PDF, Wersja edytowalna DOCX)

- Załącznik do zapytania ofertowego nr 4 - Oświadczenie o powiązaniach. (Wersja PDF, Wersja edytowalna DOCX)

- Załącznik do zapytania ofertowego nr 5 - Wzór umowy. (Wersja PDF)